Hvis du ønsker at forandre dit liv

Der er siden 1985, hvor tankefeltterapi for alvor blev udbredt, udviklet flere variationer af teknikken. De handler alle om at påvirke kroppens meridianpunkter i kombination med at klienten holder fokus på sit problem. Hos BodyGuru behandles både med TFT og EFT. Du kan læse mere om begge behandlingsformer herunder.

Tankefeltterapi (TFT)

Tankefeltterapi kombinerer Østens viden om kroppens energibaner med vestens samtaleterapi. Behandlingen består i, at energibanerne (meridianerne), kendt fra bl.a. akupunktur, zoneterapi m.m. stimuleres med en let banken forskellige specifikke steder på kroppen, samtidig med at man fokuserer på sit ubehag.

Mange oplever at selv langvarige behandlingsforløb i traditionelle terapiformer viser sig at være uden effekt. Man har måske opnået en dyb forståelse af problemet og den bagvedliggende årsag. Problemet er bare at kroppen stadig gemmer på en ubevidst refleks i sin cellehukommelse, der gør at når man trigges, så vender ubehaget tilbage. Det er derfor nødvendigt at tænke i krop/tanke/følelse som en HELHED, når man behandler psykiske og fysiske problematikker og det er her tankefeltterapi (TFT) og emotionel frihedsteknik (EFT) kommer ind billedet.

Tankefeltterapi og Emotionel frihedsteknik tager udgangspunkt i en krop, føle – og tænkehjerne. Største delen af alle mennesker befinder sig i deres tænkehjerne og tror, at de kan rationalisere sig ud af problemerne, men i virkeligheden befinder problemet sig ofte i kropshjernen, hvor vi ikke har den store indflydelse, uden specifikke redskaber som TFT/EFT, der kan forbinde det følelsesmæssige med det fysiske. Vi ved at ved hjælp af TFT/EFT kan vi reparere på kroppens cellehukommelse og på ganske kort tid kan ubehaget behandles og forløses.

Man kan både behandle sig selv eller blive behandlet af en anden. Metoden går ud på at indstille sine tanker og følelser på problemet, f.eks. sidste gang man oplevede at have det, for samtidigt at banke blidt på meridianpunkterne.

Ifølge meridianlæren, som er en ældgammel kinesisk model, så opstår et symptom/ubehag når vores meridianer har en over eller en underenergi. Det fysiske eller psykiske symptom opleves fordi kroppen kan formidle cellernes ubehag. Opfinderen af TFT mente at ubehag opstår som følge af frekvensforstyrrelse i kroppens tankefelt. Uanset om du tror på energibaner i kroppen eller at der er et tankefelt omkring kroppen, så er det vores erfaring at TFT/EFT er den letteste, hurtigste og mest simple behandlingsform. Men det er egentlig lige meget for det vigtigste er at det virker! Og det finder man hurtigt ud af da de fleste oplever effekt allerede ved første behandling.

Under en behandling er det vigtigste at man fokuserer på sit ubehag i mens der tappes på meridianpunkterne. Efter ganske kort tid vil man opleve at det ubehag man har vil være blevet opløst. Man banker så at sige ubehaget væk selv om der bruges et meget let tryk. Nogle gange kan man have effekt med selvbehandling og andre gange har man brug for hjælp fra en anden person.

Emotionel Frihedsteknik (EFT)

TFT er udviklet af den amerikanske psykolog Roger Callahan. Det hedder i dag CT TFT, hvor CT står for Callahan Techniques. I sin oprindelige form rummer TFT et væld af konkrete bankesekvenser, der hver især er velegnet til specifikke problemstillinger såsom højdeskræk, edderkoppefobi, angst m.v.. Det betyder at terapeuten skal kunne stille den korrekte diagnose af klientens problem, for at være i stand til at vælge den korrekte bankesekvens. Denne bankesekvens blev kombineret med at klienten skulle holde et mentalt fokus på sin problemstilling.

Roger Callahan brugte også muskeltest til at bestemme hvilke punkter der skulle bankes. Senere udviklede han også en maskine der var i stand til at foreslå unikke sekvenser med udgangspunkt i klientens stemme (Voice Technology). Mine egne erfaringer med muskeltest er at det er en metode der er vanskelig at lære for de fleste og noget man skal øve sig på i lang tid for at mestre. For Roger Callahan var den rækkefølge hvormed meridianpunkterne blev banket af afgørende betydning. Siden 1982 havde han flere og flere deltagere på sine kurset og en af disse var Gary Craig, en tidligere ingeniør og NLP Master, der hele sit liv havde haft en stor interesse for personlig udvikling.

Gary Craig begyndte at bruge standardiserede bankesekenser og det som han i særdeleshed var god til var at udbrede kendskabet til TFT. Han kom hurtigt på tværs af sin tidligere lærer Roger Callahan der gerne ville kontrollere brugen af TFT. Det betød at Gary Craig valgte at lave sin egen metode med udgangspunkt i TFT og det blev så til det vi kalder EFT, der står for Emotional Freedom Techniques. I EFT bruger man alle punkter til alle former for ubehag – dvs. rækkefølgen hvormed man påvirker meridianerne er lige meget, vi bruger dog som regel den samme rækkefølge hver gang da det er lettest at huske alle punkterne på den måde. Samtidigt bruger man det der hedder bekræftelser til at styrke klientens fokus på problemstillingen. Hvis man er bange for en mus kunne en bekræftelse se sådan ud: ”Selv om jeg er bange for mus, så elsker og accepterer jeg mig selv”.

Både for TFT og EFT indgår anvendelsen af det man kalder SUD-skalaen til måling af klientens ubehag på en skal fra 0 (intet ubehag) til 10 (maksimal ubehag). SUD er en forkortelse for Subjective Units of Distress, som er en skala fra 0 – 10. Det er ligeledes de samme meridianpunkter der anvendes. Hvor TFT blev en mere omfattende metode der krævede at der blev stillet en diagnose, blev EFT en metode som alle umiddelbart kunne kaste sig over fordi det var de samme sekvenser og sætninger der blev brugt uanset problemet.

Copyright 2017 © BodyGuru
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk